Dr med. Jan Faryna
Specjalista patomorfolog - cytolog

Specjalizuję się w histopatologii i cytologii klinicznej.

W gabinecie, pod kontrolą USG, wykonuję biopsje narządowe: biopsje cienkoigłowe tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, oraz biopsje cienko i gruboigłowe sutków, prostaty. Pobrany materiał oceniam następnie pod mikroskopem. Takie postępowanie pozwala na uzyskanie znacznie pewniejszej diagnozy.
Podczas wydawania wyników, przekazuję pacjentowi informacje dotyczące rozpoznania i kieruje do właściwego specjalisty.

Od 30 lat pracuję w Zakładzie Patomorfologii w Szpitalu Klinicznym im prof. Orłowskiego w Warszawie, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika zakładu.

W czasie swojej pracy zawodowej odbywałem staże i praktyki zagraniczne m.in. we Francji, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Byłem uczestnikiem wielu zjazdów oraz kongresów krajowych i międzynarodowych. Prowadzę szkolenia lekarzy i cytotechników w zakresie histopatologii i cytologii klinicznej. Ponadto jestem autorem wielu publikacji i rozdziałów w podręcznikach medycznych.